FAQ

De locatie is gelegen aan De Vork 18-20 te Heerhugowaard, het betreft het voormalig Parlan terrein.
In de week van 10 januari worden de woningen toegewezen. De gesprekken vinden plaats vanaf 23 januari.
Per typen zijn er diverse opties, uitbouwen, dakkapel etc. De meer- en minderwerklijst zal bij eventuele selectie gedeeld kunnen worden.
Plafondhoogte betreft 2,60 meter.
Start bouw is gepland in derde kwartaal van 2022.
Verwachtte opleverdatum is het vierde kwartaal van 2023, uitgaande van een start bouw in het derde kwartaal van 2022
Verwachting is in mei 2022.
De koopsom is opgedeeld in een gronddeel (de koopovereenkomst) en een bouwdeel (aannemingsovereenkomst). Het gronddeel wordt betaald bij levering bij de notaris. Het bouwdeel is opgedeeld in termijnen conform de regeling van Woningborg.
Deze verdeling zal nog worden opgemaakt.
Wij adviseren mensen die wijzigingen willen aanbrengen aan hun inschrijving, om zich opnieuw in te schrijven (de nieuwste inschrijving zal worden gehanteerd). Men ziet dit nu als een dubbele inschrijving.
Dit is niet correct.
De eengezinswoningen zijn voorzien van zonnepanelen en deze zijn in de prijs inbegrepen. Indien gewenst kan dit nog verder worden uitgebreid met meer zonnepanelen in het meerwerk.
Geen.
Top